Bài 7: Kiểu dữ liệu trong C/C++

Mỗi giá trị sẽ được gán với một biến có kiểu dữ liệu khác nhau. Vậy chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem có bao nhiêu kiểu dữ liệu nhé.

Bạn có nhớ chúng ta đã từng học về kiểu dữ liệu ở Bài Tìm hiểu về Biến, Hằng số trong C/C++. Một biến trong C++ sẽ phải là một kiểu dữ liệu:

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
 
int main () {
 // Khoi tao bien
 int soNguyen = 10;      // Nhận giá trị là số nguyên
 float soThuc = 3.14;   	  // Nhận giá trị là số thực
 double soTongHop = 120;   // Nhận số nguyên và số thực
 char kyTu = 'H';       // Nhận ký tự đơn
 bool kiemTra = false;    // Nhận giá trị đúng, sai
 string chuoi = "Huy Coder"; // Nhận giá trị một chuỗi
  
 // In cac bien ra man hinh
 cout << "int: " << soNguyen << "\n";
 cout << "float: " << soThuc << "\n";
 cout << "double: " << soTongHop << "\n";
 cout << "char: " << kyTu << "\n";
 cout << "bool: " << kiemTra << "\n";
 cout << "string: " << chuoi << "\n";
 
 return 0;
}

Kích thước của các kiểu dữ liệu

Kiểu dữ liệu Kích thước Mô tả
Integer 2 or 4 bytes Chứa số nguyên
Float 4 bytes Chứa số thực
Double 8 bytes Chứa số nguyên và số thực
Boolean 1 byte Chứa giá trị true (1)/false (0)
Char 1 byte Chứa ký tự đơn

Bài học về kiểu dữ liệu đến đây là hết, bạn có thể chạy thử mẫu ví dụ của mình để hiểu rõ hơn về các kiểu dữ liệu nhé. Cảm ơn bạn đã xem bài học này hãy đón đọc bài tiếp theo của mình nhé.

Bài trước Bài kế tiếp

Bài viết mới nhất

Bài 9: Chuỗi trong C/C++ (Phần 1)
196
0
Huy Coder
Bài 8: Toán tử trong C/C++
159
0
Đào Thanh Huy
Bài 8: Toán tử trong C/C++

20/03/2023 14:36:34

Bài 6: Tìm hiểu Biến, Hằng số trong C/C++
164
0
Đào Thanh Huy
Bài 5: Cách comment code trong C/C++
115
0
Đào Thanh Huy

Khách hàng tiêu biểu

Lựa chọn hàng đầu của 30.000+ Khách hàng, Doanh nghiệp.

Chat hỗ trợ
Chat ngay
Gọi ngay